"UNICEF"
"TEMA"
"TEGV"
"MEHMETÇİK VAKFI"

TARİHTE BUGÜN
<Herkes İçin İlkyardım ve Müdahale Dosyası>
<Bilim ve Teknik, Bilim ve Çocuk ve Meraklı Minik Dergilerini OKUYUN, OKUTUN ..!> <Depreme Hazır mıyız?>

Site Haber

Site kişisel bir çalışmadır
TEKN. TAS. DERSİ ÖĞRETMENİ
...::: Cemil MERCAN :::...


Site Reklam Gelirleri
...TEGV...UNICEF...TEMA...
...MEHMETÇİK VAKFINA'a...
bağışlanması planlanmıştır....::: VİZYON 21. YÜZYIL :::...
"Atatürk 3397 Kitap Okudu"

Ya siz ..?"OKUMAK ,
ASİL BİR ALIŞKANLIKTIR ..!"Otomobil tarihine yolculuk

.................................

   
.................................


<EĞLENELİM-ÖĞRENELİM>
Atatürk'ü Tanıyalım
Yeryüzü Şekilleri
Bilimsel Araştırma Konuları
ve diğerleri ....

21. Yüzyılın İnsanı Olmak
Video

Trafik Sor.
Etik
TRAFİKTE SORUMLULUK HAREKETİ <ETİK İLKELER>
Hareketi
İlkeler

Lütfen Dikkat
Irkçılığa Hayır
Video
Video

Güvenilir Gıda
Alo Gıda 174

Eğitim Her Engeli Aşar

Trafik İşaretlerini
Biliyor musunuz?


Toplam Ziyaretçi : 3.311.528
Toplam Ziyaret : 3.583.384

Topl. Sayfa Gösterimi : 9.905.917

<Güvenilir Site ve Güvenilirlik Raporu>

Düşününce
Mega Kentlerin Metabolizması .... 01.12.16
MÖ 8000’de sadece 5 milyon olan dünya nüfusu, 1800’lü yılların başında 1 milyara ulaştı. Zaman içinde bu artış daha da hızlandı. 1927’de 2 milyar, 1960 yılında ise 3 milyar oldu. Sonraki bir milyar sadece 14 yılda eklenirken bunu takip eden 25 yıl içinde ise nüfus 2 milyar daha arttı.
Böylece dünya nüfusu 7 milyarın üzerine çıktı. Bugüne kadarki en yüksek nüfus artış oranı 1963 yılında % 2,2 olarak kaydedildi. Zaman içinde sosyal ve ekonomik durumlara bağlı değişimler nedeniyle dünya nüfusunun artış hızı azalmaya başladı. Bu yavaşlamaya rağmen
dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşacağı öngörülüyor.

Her geçen gün kalabalıklaşan dünyada köy ve şehirlerde
yaşayan nüfus oranları da değişiyor. Kentlerdeki
iş, sağlık ve eğitim olanakları, köylerde yaşayan

Tarihten ...

Bernhard Bolzano .....................................................................( 5 Ekim 1781, Prag - 118 Aralık 1848, Prag).

Bernhard Bolzano, İtalyan asıllı bir Çek filozof ve matematikçi.

Bernhard Bolzano, Çekoslovakya'nın Prag kentinde 5 Ekim 1781 günü doğdu. Babası bir İtalyan göçmeni ve küçük bir esnaftı. Annesi de, Prag' da madeni eşya ile ilgilenen bir ailenin kızıydı. Bolzano, Prag Üniversitesinde, felsefe, fizik, matematik ve ilahiyat çalıştı. 1807 yılında Prag'da aynı üniversiteye din ve felsefe profesörü olarak atandı. 1816 yılına kadar bu üniversitede başarılı dersler verdi. 1816 yılında, Hıristiyan kilisesince benimsenen inanç, duygu ve düşünceye ters düştüğü için, bu inançlarından dolayı suçlandı. 1820 yılında Avusturya hükümeti Bolzano'nun bu yıkıcı ve kendileri için kırıcı olan konuşmalarından dolayı onu ülkeden uzaklaştırdı. Bolzano, İtalyan asıllı bir Çek filozofuydu. Aynı zamanda iyi bir mantıkçı ve çok iyi

Güncel
Türk Lirası'nın düşüşü: Toparlanma nasıl mümkün olur? ..... 01.12.16
Türk Lirası, dolar, döviz, ekonomi, faizler ve piyasa... Yoğunluklu olarak son iki haftadır, muhalefetten hükümete kadar bütün siyasilerin gündeminde bu sözcükler var.

İş çevreleri, esnaf, vatandaş ekonomideki gidişatın ne yöne evrileceğini konuşuyor.
Hem yurtdışında, hem de yurt içinde, Türkiye'nin ekonomik anlamda özellikle 2013 yılına kadar bir başarı hikayesi yazdığını düşünenler bile tedirginliklerini gizlemeden alınması gereken önlemlerden
Türkiye AB’yle Zirve İstiyor ..... 01.12.16
Türkiye ile Avrupa Birliği ilişkilerinde yaşanan tıkanıklığın uzun süredir devam etmesi ve sorunların giderilememesi çözüm arayışlarının yoğunlaşması sonucunu doğurdu. Türkiye, liderler düzeyinde yapılacak bir zirve fikrini öne çıkarmaya başladı
BRÜKSEL — Avrupa Birliği ile Türkiye arasında başta vize muafiyeti olmak üzere bazı önemli alanlarda sorun yaşanması ve mevcut tıkanıklığın uzun süredir aşılamaması Ankara’nın bir liderler zirvesi için nabız yoklama girişimlerini hızlandırdı.
Verimlilik IV. Endüstri Devrimi Paradigması ..... 01.12.16
İlk kez 2011 yılında Hannover Fuarı’nda zikredilen ve daha sonra Federal Almanya Hükümeti’nin bir sanayi modernleşmesi projesi olarak duyurduğu Endüstri 4.0 paradigması, diğer devletlerin de farklı politika ve uygulama mekanizmalarıyla takip ettiği bir projedir.

Klasik modernizmin temel ilkelerinden sıyrılan ve post-modernist bir temaya sahip IV. Endüstri Devrimi, sürekli ilerleme misyonundan bir kopuşu temsil etmektedir. Bu kopuş, Thomas Kuhn’un normal bilim seyrinde var olan paradigmanın
Yeni Bir Sanayi Devriminin Eşiğinde ..... 01.12.16
Üçüncü Bölüm: Türkiye Perspektifinden Bir Değerlendirme
Bu yazı dizisinin önceki bölümlerinde gelişmiş ülkeler tarafından öngörülmekte ve bir anlamda şekillendirilmekte olan yeni sanayi devrimini hazırlayan teknolojik gelişmelere değinilmişti. Kimi gelişmekte olan ülkelerde bu öngörüler gündeme alınarak, hızlı bir şekilde uyum sağlamak için alınması gereken tedbirlerin neler olabileceği tartışılmaya başlandı. Gelişmelere zamanında karşılık vererek sadece teknolojinin alıcısı konumunda kalma riskini bertaraf etmek isteyen kimi ülkeler ise kendi stratejilerini yürürlüğe koyma hazırlığında. Ülkemizde bu yöndeki çalışmaların somut bir
Eğitim
UNICEF YARDIMINIZI BEKLİYOR ... ÇOCUK HAKLARI (Animasyon) ...
Çocukların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmak iyi bir fikir mi? ..... 03.11.16
Dünyanın hemen her yerinde aileler çocuklarının fotoğraflarını gururla sosyal medyada paylaşıyorlar.

Günümüzde çocuklar, daha önceki nesillerden farklı olarak, çocukluklarının yoğun ve kamuya açık bir şekilde belgelendiğini görüyorlar.
Nominet isimli şirketin yaptığı araştırmaya göre, İngiltere'de sosyal medya hesabına sahip bir ebeveyn beşinci yaş güne kadar çocuklarının ortalama 1.498 fotoğrafını paylaşmış oluyor.
Okulların Başarı Grafiği Nasıl Hesaplanmalı? ..... 02.11.16
Çocukların eğitimi açısından aileler için okulların başarı grafiği büyük önem taşıyor. Bugün okulların başarı haritalarını konu alıyoruz. Başarılı öğrenciler yetişmesi için kötü bir okulda nelerin değişmesi gerekir?
Okulların başarı grafiği, öğrencilerin ulusal sınav sonuçlarına göre değerlendirilir. Özel okullar bu sıralamada hep önde olduğu için, bu sistemi birçokları eleştiriyor. Portekiz’e giderek bu konuda geliştirilen adaletli bir sistemi araştırdık.
TED (Ideas Worth Spreading)
Raffaello D'Andrea:
Geleceğin büyüleyici uçan makineleri ile tanışın
..... 01.04.16
Tim Harford:
Karmaşık sorunlar yaratıcılığı nasıl etkiler?
..... 01.04.16


Değerler ve Eğitimi
Felsefî ve Dinî Açıdan Birlikte Yaşamanın Temel Değerleri Üzerine Bir Analiz ..... 01.12.16
Bu makalede felsefî ve dinî açıdan birlikte yaşama ve onun temel değerleri konusu tartışılmaktadır.
Bir giriş ve dört bölümden oluşan bu çalışmada dinî ve felsefi öğretilerin konuya ilişkin ortak söylemleri karşılaştırılarak analiz edilmiş, başta İslam dini ve felsefesi olmak üzere zaman zaman Batı filozoflarının da konuya ilişkin düşünceleri değerlendirilmiş ve böylece birlikte yaşamanın mahiyeti, temellendirilmesi, değerler alanı irdelenerek ortaya konulmuştur. Bu bağlamda makale temel sorun olarak günümüz dünyasında çok kültürlülüğün ve farklılıkların olumlu yönlerinin yanı sıra
Kitap .... "TUBİTAK"   Yerküre Sulara Gömülürken
Peter D. Ward Çeviri: Fatma Esin Soğancılar ... TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, 2014

Yeryüzünün daha önce de sular altında kaldığı gerçeğinden yola çıkılarak yazılan Yerküre
Sulara Gömülürken kitabında, bu kez küresel ısınmaya bağlı olarak okyanus sularının
giderek yükselmesi ve bu durumun doğurduğu tehlikeler anlatılıyor. Suların giderek yükselmesinin gelecek yüzyıllarda ne gibi sonuçlar doğuracağının da ayrıntılarıyla gözler önüne serildiği kitap, öngörülebilir geleceğimizin bir taslağı niteliğinde. Ayrıca Peter D. Ward,
politikacıların ve karar alıcıların kaçınılmaz bir dönüşümün en vahim sonuçlarının -buz örtülerinin tümüyle eriyip gitmesi, okyanus akıntılarının tamamen durması ve sera etkisine bağlı
kitlesel ölümler- önlenebilmesi için alması gereken önlemleri de açıklıyor.
Peter Douglas Ward: 1949 doğumlu ABD’li paleontolog, Adelaide Üniversitesi’ndeki Sprigg Jeobiyoloji Enstitüsü’nde profesör. Genel okur kitlesine yönelik çok sayıda popüler bilim eseri kaleme aldı, ayrıca Microbes Mind Forum’a danışmanlık yapıyor. Kretase-Paleojen ve Permiyen-Triyas kitlesel yok oluşları ve genel olarak kitlesel yok oluşlar üzerine uzmanlaşmış.
Biyoçeşitlilik ve fosil kayıtları üzerine kitapları var. 1992’de yayımlanan kitabı On Methuselah’s
Trail, ABD Paleontoloji Derneği tarafından yılın en iyi popüler bilim kitabı seçilerek Altın Trilobit Ödülü’ne layık görüldü. Ward ayrıca zooloji ve astronomi alanlarında yardımcı öğretim üyeliği yapıyor.
* Etkinlik Kartları - Matematik Bulmacaları Sarah Khan Çeviri: Nurulhude Baykal TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, 2015
* Etkinlik Kartları - Resimli Bulmacalar Sarah Khan Çeviri: Fulya Koçak TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, 2015
Bilim ve Teknoloji
BİLİM VE TEKNİK / ÇOCUK DERGİSİ ÇIKTI ................................................. OKUDUNUZ MU?
Bilim dünyası şarj problemine çözüm getirdi ..... 01.12.16
Central Florida Üniversitesi’nden (UCF) araştırmacılar, saniyeler içinde şarj olabilen esnek süper kondansatör geliştirdiler. Bu sayede 30,000 keze kadar performans etkilenmeden şarj olabilen bir sistem üretildi.

Doktora sonrası araştırmacı Nitin Choudhary, ”Standart pilleri bu süper kondansatörlerlede ğiştirirseniz cep telefonunuzu birkaç saniye içinde şarj edebilirsiniz ve hatta bir hafta şarj etmeniz
Karaya en uzak ve en ıssız nokta neresi? ..... 02.11.16
Okyanusta karaya en uzak nokta Nemo Noktası olarak biliniyor.
Ünlü Fransız yazar Jules Verne'in Denizler Altında 20 Bin Fersah kitabının kahramanı Kaptan Nemo'dan almış adını.
Nemo Latince "hiç kimse" anlamına gelir. Kimsenin uğrak yeri olmayan bir nokta için uygun bir isimdir.
Nemo Noktası kendisine en yakın üç adanın kıyısına 2688 km uzaktadır: Kuzeyde Ducie Adası, kuzeydoğuda Easter Adaları'ndan Motu Nui ve güneyde Antarktika yakınlarındaki Maher Adası.
İş toplantılarını neden sabah yapmalı? ..... 02.11.16
İş toplantılarında daha ikna edici olmak için sabah saatleri neden daha uygun?
Ryan Estis için kahvaltı sadece günün en önemli yemeği değil, en verimli toplantılarını yaptığı bir zaman.
Liderlik koçu Estis için öğlen yemeklerinin gürültüsünden ve akşam yemeklerinin alkolünden uzak sabahın bu erken saatleri toplantılar için en uygun zaman haline gelmiş.
Estis evden çıkmadan önce kahvesini içiyor ve 15 dakika meditasyon yapıyor; toplantılarını ise 45
Çin Yeni Hayalet Uçağını Tanıttı ..... 02.11.16
WASHINGTON — İki J-20 hayalet uçak fuarda, bir dizi manevra yaptı ve park alanındaki araçların alarmlarının çalmasına neden oldu.

J-20 savaş uçağı Çin’in ikinci hayalet uçağı. İlk hayalet uçağı J-31 Zhuhai hava fuarında iki yıl önce tanıtılmıştı.
J-31’in Çin’in uluslararası silah pazarındaki sınavı olması bekleniyor. J-20’nin ise ihraç edilmesi
Mars'ta ilginç bir meteor bulundu ..... 02.11.16
NASA'nın Mars'taki araçlarından Curiosity, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde oldukça ilginç bir meteor buldu.

NASA'nın Kızıl Gezegen'deki kaşifi Curiosity, Mount Sharp bölgesinde ilerlediği sırada son derece ilginç bir meteor keşfetti. Ortalama bir meteordan çok daha küçük olan bu meteor, tamamen nikelve demirden oluşuyor.
Yukarıdan çekilen fotoğraflarda fark edilen meteor, Curiosity'nin daha yakına giderek ChemCam
Nasıl Çalışır?
Fotoğraf Makinelerinde Otofokus Nasıl Çalışır? ..... 01.12.16
Otofokus da denen kendiliğinden odaklama özelliği pek çok fotoğraf makinesinde şu ya da bu biçimde bulunuyor artık ve çektiğimiz fotoğrafların kalitesini tartışmasız yükseltiyor. Odaklama, merceği ileri geri oynatarak, film üzerine yansıtılan nesnenin en keskin ve net görüntüsünü elde etmek demek. Nesnenin kameradan uzaklığına bağlı olarak, temiz görüntü elde edebilmek için merceğin de filmden belli bir uzaklıkta olması gerekiyor. Bugün pek çok modern fotoğraf makinesinde otofokus, otomatik film avansı, otomatik flaş ve otomatik pozlandırma gibi bir dizi otomatik özelliğin bir parçası olarak fotoğraf çekmeyi alabildiğine basitleştirip, kolaylaştırıyor. Kendiliğinden odaklamanın, aktif
Astronomi
Asteroitler ve Meteoritler..... 01.11.16
Güneş Sistemi’nin oluşmasından beri çeşitli maddelerin erimesi, çarpışması ve parçalanması gezegenlerin oluşumunda önemli bir rol oynadı. Bu sürecin kalıntıları, Güneş Sistemi’nin oluşumuna tanık olan kaya döküntülerinde bulunur.

Bu göktaşları Dünya üzerindeki evrimsel süreci etkileyen olaylarla da ilişkilidir. 60 milyon yıl önce dinozorların neslinin tükenmesinin sebeplerinden biri de olabilirler.

Dünya Dışı
Meteoritler üzerine çalışmalar yapan bilim insanlarının temel amaçlarından biri de onların doğasını anlamaktır. Meteoritlerde Dünya dışından gelen katılar ve gazlar bulunur. Bilimsel deneyler bazı meteoritlerin Ay’dan ve Mars’tan
geldiğini göstermiştir. Fakat meteoritlerin çoğu asteroitler ile bağlantılıdır. Meteoritlerden alınan örnekler analiz edilir ve
Bilişim
İNTERNET OKUR YAZARLIĞI EL KİTABI...
İNTERNET İLETİŞİM KURALLARI ...
Banka şikayetleri için e-Devlet yolu açıldı ..... 01.12.16
Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilecek.

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre Bireysel Müşteri Hakem Heyeti başvurularına ilişkin e-Devlet Kapısı test uygulamasına açıldı. Bireysel Müşteri Hakem Heyetine e-Devlet Kapısı üzerinden de başvuru yapılabilecek.
Uygulamaya www.turkiye.gov.tr internet sitesinde yer alan "e-Hizmetler" alanından erişilebilecek.
Facebook paylaşımları üzerinden sigorta primi indirimi alınabilecek ..... 02.11.16
İngiltere'nin en büyük sigorta şirketlerinden biri, araç sigortası kapsamına alacağı kişileri sosyal medya hesaplarındaki tavırları ile değerlendirmeye alacağını duyurdu.
Admiral isimli sigorta şirketi, araç sigortasına başvuran kişilere, facebook'taki beğenmeleri, paylaşımları ve yorumları üzerinden risk analizi yapacak.
Şirket, bu yöntemi kullanarak, ilk kez araç sahibi olacak kişilerin, güvenli araç kullanma eğiliminde olup olmadıklarını belirlemeyi amaçlıyor.
Doğa ve Çevre
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ...
Hava Kirliliği Çocukları Öldürüyor ..... 02.11.16
Hollandalı 22 yaşındaki genç, okyanusları plastikten temizlemeye yönelik proje geliştirdi.

Hollandalı Boyan Slat, gerekli olan paranın 150 milyon euro olduğunu, petrol şirketlerince sağlanacak bilgi ve teknik birikime gereksinimi olduğunu söyledi.
Projesini gerçekleştirmek için bir de The Ocean Cleanup adında vakıf oluşturan Boyan Slat projesine mali ve teknik destek bulmak için katıldığı Norveç’in Stavanger kentinde düzenlenen Petrol Fuarı’nda
"Bilim ve Teknik Dergisinden"  
"Türkiye Doğası"
Türkiye’nin Denizyıldızları ..... 01.12.16 Kardelenler ..... 01.12.16
Denizyıldızları derisidikenliler şubesinin üyeleridir. Şubenin diğer üyeleri denizkestaneleri, yılan yıldızları,
saçaklı yıldızlar ve denizhıyarlarından oluşuyor. Birbirinden çok farklı görünümde olmalarına karşın
Kardelenler Türkiye florası içinde
ekonomik değeri yüksek olan
soğanlı bitki türleri arasında yer alır.
Bilimsel adı Galanthus olan kardelenler
halk arasında garipçe, öksüz Ahmet, aktaş, boynu bükük, karga soğanı gibi
Türkiye Masifleri ..... 01.12.16 Tarih Öncesi Anadolu’da Derisidikenliler ..... 01.12.16
Üzerinde yaşadığımız yerkabuğunu su, gaz ve organik varlıklarla birlikte
kayaçlar oluşturur. Kayaçların mekanik
ve kimyasal özellikleri yeryüzünün
şekillenmesine ve oluşumuna doğrudan ve dolaylı olarak etki yapar. Diğer bir
Denizlerde yaşayan derisidikenlilerin tarih öncesi temsilcilerinin fosillerine günümüzde Anadolu’nun deniz kıyılarında rastlandığı gibi denizle bağı olmayan başka pek çok bölgesinde de rastlanabiliyor, örneğin Toroslar’ın en
Sağlık
Washington’da Romatizmal Hastalıkların Tedavisi Tartışıldı ..... 01.12.16
WASHINGTON—  Amerika’nın başkenti Washington’da düzenlenen Romatoloji Konferansı’na dünya genelinden alanında uzman binlerce kişi katıldı. Profesör Şafak Sahir Karamehmetoğlu ve Profesör Halil Koyuncu da Türkiye’den Konferansa katılan yaklaşık 100 bilim insanından ikisiydi. Alanında uzman iki isim romatizmal hastalıkların tedavisi konusunda ipuçları verdi.

Romatoloji Konferansı 2016’nın adresi Amerika’nın başkenti Washington’du. Dünya genelinde alanında
Oto-Trafik
Kışın kış lastiği kullanılmalı! ..... 01.12.16
Kış şartlarını dikkate almayan, aracını buna göre hazırlamayan sürücüler büyük risk alıyorlar.

Bu risk, kendilerinin yanı sıra diğer sürücülere ve yayalara da zarar vermesi bakımından önem
taşıyor. Son birkaç yıldır iklim şartlarının değişmesi ve kış mevsimlerinin sert geçmesi, trafik kazalarının fazlalaşması, şehirlerarası yollarda kar ve buzdan kaynaklanan ölümlü ve yaralanmalı kazaların olması nedeniyle ve diğer bazı ülkelerde zorunlu, bazı ülkelerde tercihli olarak
2016 Yılı ...
2015 Uluslararası Işık Yılı 2016 Uluslararası Küresel Anlayış Yılı
Site İçi Arama
Loading


Sitemizde bulunan Pdf. dosyalarını açabilmek için Acrobat Reader programınızın yeni sürümünü kullanmanız veya güncellemeniz gerekmektedir.