"UNICEF"
"TEMA"
"TEGV"
"MEHMETÇİK VAKFI"

TARİHTE BUGÜN

Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

<Herkes İçin İlkyardım ve Müdahale Dosyası>
<Bilim ve Teknik, Bilim ve Çocuk ve Meraklı Minik Dergilerini OKUYUN, OKUTUN ..!> <Depreme Hazır mıyız?>

Site Haber

Site kişisel bir çalışmadır
TEKN. TAS. DERSİ ÖĞRETMENİ
...::: Cemil MERCAN :::...


Site Reklam Gelirleri
...TEGV...UNICEF...TEMA...
...MEHMETÇİK VAKFINA'a...
bağışlanması planlanmıştır....::: VİZYON 21. YÜZYIL :::...
"Atatürk 3397 Kitap Okudu"

Ya siz ..?"OKUMAK ,
ASİL BİR ALIŞKANLIKTIR ..!"Marmotlarla arasındaki sıradışı bağ

Türk Mühendislerden
3 Müthiş Proje


2016'nın 
sıradışı arkeolojik keşifleri

NASA 2016'nın
en iyi fotoğraflarını yayınladı

Dünyanın en sıradışı saatleri

Kar sanatçısı Simon Beck

Kar sanatçısı Simon Beck

NASA, GIF arşivini herkese açtı

.................................

   
.................................


<EĞLENELİM-ÖĞRENELİM>
Atatürk'ü Tanıyalım
Yeryüzü Şekilleri
Bilimsel Araştırma Konuları
ve diğerleri ....

21. Yüzyılın İnsanı Olmak
Video

Trafik Sor.
Etik
TRAFİKTE SORUMLULUK HAREKETİ <ETİK İLKELER>
Hareketi
İlkeler

Lütfen Dikkat
Irkçılığa Hayır
Video
Video

Güvenilir Gıda
Alo Gıda 174

Eğitim Her Engeli Aşar

Trafik İşaretlerini
Biliyor musunuz?


Toplam Ziyaretçi : 3.311.528
Toplam Ziyaret : 3.583.384

Topl. Sayfa Gösterimi : 9.905.917

<Güvenilir Site ve Güvenilirlik Raporu>

Düşününce
Mega Kentlerin Metabolizması .... 01.12.16
MÖ 8000’de sadece 5 milyon olan dünya nüfusu, 1800’lü yılların başında 1 milyara ulaştı. Zaman içinde bu artış daha da hızlandı. 1927’de 2 milyar, 1960 yılında ise 3 milyar oldu. Sonraki bir milyar sadece 14 yılda eklenirken bunu takip eden 25 yıl içinde ise nüfus 2 milyar daha arttı.
Böylece dünya nüfusu 7 milyarın üzerine çıktı. Bugüne kadarki en yüksek nüfus artış oranı 1963 yılında % 2,2 olarak kaydedildi. Zaman içinde sosyal ve ekonomik durumlara bağlı değişimler nedeniyle dünya nüfusunun artış hızı azalmaya başladı. Bu yavaşlamaya rağmen
dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyara ulaşacağı öngörülüyor.

Her geçen gün kalabalıklaşan dünyada köy ve şehirlerde
yaşayan nüfus oranları da değişiyor. Kentlerdeki
iş, sağlık ve eğitim olanakları, köylerde yaşayan

Tarihten ...

Isaac Newton .................................................................... (d. 4 Ocak 1643 – ö. 31 Mart 1727)

İngiliz fizikçi, matematikçi, astronom, mucit, filozof, ilahiyatçı.

Bilimin öncülerini tarih sürecinde bir dizi yıldız olarak düşünürsek, dizide konum ve parlaklığıyla hepsini bastıran iki yıldız vardır: Newton ve Einstein. Yaklaşık iki yüzyıl  arayla, ikisi de, fiziğin en temel sorunlarını ele aldılar; ikisinin de getirdiği çözümlerin madde ve enerji dünyasına bakışımızı kökten değiştirdiği söylenebilir. Newton, Galileo, ile Kepler’in; Einstein, Newton ile Maxwell’in  omuzlarında yükselmiştir. Newton  çok yönlü bir araştırmacıydı; matematik, mekanik, gravitasyon ve optik alanlarının her birindeki  başarısı  tek başına bir bilim adamını ölümsüz yapmaya yeterdi. Yüzyılımıza gelinceye  kadar  her alanda bilime  model oluşturan fiziksel dünyanın mekanik açıklamasını büyük ölçüde ona  borçluyuz.

Güncel
İncir ağacı insanlık tarihini nasıl şekillendirdi? ..... 21.01.17
Çok sayıda dinsel ve folklorik söylenceye konu olan incir ağacı, hem tarihe tanıklık etmiş hem de onu biçimlendirmiştir. Peki incir geleceğimizi nasıl zenginleştirebilir?

Yeryüzünde 750'den fazla incir türü olduğu söyleniyor. İnsanın hayal gücünü bu kadar etkileyen başka bir bitki olmamıştır. Her dinde kendinden söz ettirmiş, kralları, kraliçeleri, bilim insanlarını, askerleri etkisi altına almıştır.
Verimlilik IV. Endüstri Devrimi Paradigması ..... 01.12.16
İlk kez 2011 yılında Hannover Fuarı’nda zikredilen ve daha sonra Federal Almanya Hükümeti’nin bir sanayi modernleşmesi projesi olarak duyurduğu Endüstri 4.0 paradigması, diğer devletlerin de farklı politika ve uygulama mekanizmalarıyla takip ettiği bir projedir.

Klasik modernizmin temel ilkelerinden sıyrılan ve post-modernist bir temaya sahip IV. Endüstri Devrimi, sürekli ilerleme misyonundan bir kopuşu temsil etmektedir. Bu kopuş, Thomas Kuhn’un normal bilim seyrinde var olan paradigmanın
Yeni Bir Sanayi Devriminin Eşiğinde ..... 01.12.16
Üçüncü Bölüm: Türkiye Perspektifinden Bir Değerlendirme
Bu yazı dizisinin önceki bölümlerinde gelişmiş ülkeler tarafından öngörülmekte ve bir anlamda şekillendirilmekte olan yeni sanayi devrimini hazırlayan teknolojik gelişmelere değinilmişti. Kimi gelişmekte olan ülkelerde bu öngörüler gündeme alınarak, hızlı bir şekilde uyum sağlamak için alınması gereken tedbirlerin neler olabileceği tartışılmaya başlandı. Gelişmelere zamanında karşılık vererek sadece teknolojinin alıcısı konumunda kalma riskini bertaraf etmek isteyen kimi ülkeler ise kendi stratejilerini yürürlüğe koyma hazırlığında. Ülkemizde bu yöndeki çalışmaların somut bir
Eğitim
UNICEF YARDIMINIZI BEKLİYOR ... ÇOCUK HAKLARI (Animasyon) ...
Çocuğunuzun akıllı telefonuna el koyarsanız ne olur? ..... 17.01.17
Karly Tophill'in her sabah 13 yaşındaki oğlunu yapışıp kaldığı iPhone'undan koparıp okula hazırlanması için ikna etmesi gerekiyordu.
Oğlu Dylan okuldan geldikten sonra da hemen telefonuna sarılıyor, ödevlerini düzgün yapmıyor ve sosyal medyada zaman harcıyordu.
Ancak Karly, birçok ebeveynin yapmak istediğini yaptı ve Dylan'ın telefonuna bir yıllığına el koymaya karar verdi.
Robotlar öğretmenlerin yerini alabilir mi? ..... 03.01.17
Robotlara empati kurmayı öğretmeyi hedefleyen bir proje kapsamında bir robot Avrupa'daki okullarda çeşitli dersler veriyor.

Proje kapsamında ilk sonuçlar şunu gösteriyor; robotlar eğitim ve öğretimde kesinlikle işe yarıyor. 
Araştırma sonuçları, öğrencilerin robotun eleştirilerini öğretmenlerinin eleştirilerinden daha fazla ciddiye aldığını gösteriyor. 
Yeni Ddunya Düzeninde 3.0 Yonetim Anlayışıyla Yonetmek ..... 30.12.16
İnsan anlam arayan bir canlıdır. İnsanın yaptığı iş üzerinde kontrol imkanı varsa, iş belirli ölçüde sınırlarını zorluyor ve başarı duygusu yaşatıyorsa ve gayret ile ödül arasında bir ilişki varsa, kişi o işte anlam bulur ve yaratıcılığını ortaya koyma fırsatı bulur. Teknolojideki gelişimin sonucunda web’in yol açtığı gelişim hayatımızı ve çalışma biçimini kökten değiştirmiştir. Web, en üst düzeyde esnek, yenilikçi (innovative) ve tüm insanları içine alan ve dışarıdan en az müdahale ile yönetilen bir
sistemdir.
TED (Ideas Worth Spreading)
Suzanne Talhouk:
Dilinizi öldürmeyin
..... 10.12.16
Juan Enriquez:
İnsanlar 100 yılda neye benzeyecek? ..... 10.12.16


Değerler ve Eğitimi
Felsefî ve Dinî Açıdan Birlikte Yaşamanın Temel Değerleri Üzerine Bir Analiz ..... 01.12.16
Bu makalede felsefî ve dinî açıdan birlikte yaşama ve onun temel değerleri konusu tartışılmaktadır.
Bir giriş ve dört bölümden oluşan bu çalışmada dinî ve felsefi öğretilerin konuya ilişkin ortak söylemleri karşılaştırılarak analiz edilmiş, başta İslam dini ve felsefesi olmak üzere zaman zaman Batı filozoflarının da konuya ilişkin düşünceleri değerlendirilmiş ve böylece birlikte yaşamanın mahiyeti, temellendirilmesi, değerler alanı irdelenerek ortaya konulmuştur. Bu bağlamda makale temel sorun olarak günümüz dünyasında çok kültürlülüğün ve farklılıkların olumlu yönlerinin yanı sıra
Kitap .... "TUBİTAK"   Yerküre Sulara Gömülürken
Peter D. Ward Çeviri: Fatma Esin Soğancılar ... TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, 2014

Yeryüzünün daha önce de sular altında kaldığı gerçeğinden yola çıkılarak yazılan Yerküre
Sulara Gömülürken kitabında, bu kez küresel ısınmaya bağlı olarak okyanus sularının
giderek yükselmesi ve bu durumun doğurduğu tehlikeler anlatılıyor. Suların giderek yükselmesinin gelecek yüzyıllarda ne gibi sonuçlar doğuracağının da ayrıntılarıyla gözler önüne serildiği kitap, öngörülebilir geleceğimizin bir taslağı niteliğinde. Ayrıca Peter D. Ward,
politikacıların ve karar alıcıların kaçınılmaz bir dönüşümün en vahim sonuçlarının -buz örtülerinin tümüyle eriyip gitmesi, okyanus akıntılarının tamamen durması ve sera etkisine bağlı
kitlesel ölümler- önlenebilmesi için alması gereken önlemleri de açıklıyor.
Peter Douglas Ward: 1949 doğumlu ABD’li paleontolog, Adelaide Üniversitesi’ndeki Sprigg Jeobiyoloji Enstitüsü’nde profesör. Genel okur kitlesine yönelik çok sayıda popüler bilim eseri kaleme aldı, ayrıca Microbes Mind Forum’a danışmanlık yapıyor. Kretase-Paleojen ve Permiyen-Triyas kitlesel yok oluşları ve genel olarak kitlesel yok oluşlar üzerine uzmanlaşmış.
Biyoçeşitlilik ve fosil kayıtları üzerine kitapları var. 1992’de yayımlanan kitabı On Methuselah’s
Trail, ABD Paleontoloji Derneği tarafından yılın en iyi popüler bilim kitabı seçilerek Altın Trilobit Ödülü’ne layık görüldü. Ward ayrıca zooloji ve astronomi alanlarında yardımcı öğretim üyeliği yapıyor.
* Etkinlik Kartları - Matematik Bulmacaları Sarah Khan Çeviri: Nurulhude Baykal TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, 2015
* Etkinlik Kartları - Resimli Bulmacalar Sarah Khan Çeviri: Fulya Koçak TÜBİTAK Popüler Bilim Yayınları, 2015
Bilim ve Teknoloji
BİLİM VE TEKNİK / ÇOCUK DERGİSİ ÇIKTI ................................................. OKUDUNUZ MU?
Karıncalar hakkında şaşırtan yeni keşif ..... 22.01.17
Karıncaların yönlerini bulmak için güneşini konumunu ve etraftaki görsel verileri kullandığı keşfedildi.

Karıncaların yönlerini bulmak için güneşini konumunu ve etraftaki görsel verileri kullandığı keşfedildi. Yolda engelle karşılaşıldığında ise kısa süre durarak bir değerlendirme yaptıkları ve rotayı belirleyerek yollarına devam ettikleri anlaşıldı.
İngiltere'nin Edinburg Üniversitesi araştırmacıları, karıncaların yön bulma yöntemi üzerine yaptıkları
Giysi katlama makinesi iki ay içinde piyasada ..... 10.01.17
Birçok kişinin hayalindeki bir robot, 10 yıllık çalışma sonunda gerçek oldu.

Japonya merkezli Seven Dreamers şirketi tarafından üretilen "Laundroid", Las Vegas'taki CES teknoloji fuarında tanıtıldı.
BBC'ye konuşan Seven Dreamers Başkanı Shin Sakane, robota 2 yıl içinde çamaşır yıkama ve kurutma fonksiyonlarının da ekleneceğini söyledi.
Saç fırçaları da akıllandı! ..... 07.01.17
Telefonunuza bağlanan bir akıllı saç fırçası size iyi bir fikir gibi gelmeyebilir; ancak bu fırça, ilk ödülünü aldı bile!

Kullandığımız her küçük eşyanın akıllı olması gerekmiyor; hatta bazılarının akıllı olmaması daha iyi. Ancak üreticilerin hangisinin akla ihtiyacının olduğunu bulması, sanırız deneme yanılma yolunu izlemekten geçiyor.
Türk bilim insanı yeni bir galaksi keşfetti ..... 06.01.17
ABD'de doktora çalışmalarını sürdüren Türk bilim insanı Burçin Mutlu Pakdil yeni bir galaksi keşfetti.

ABD’de Minnesota Duluth Üniversitesi’nde görev yapan Pakdil'in de dahil olduğu Kuzey Carolina Doğal Bilimler Müzesi’nden bilim insanlarının yaptığı çalışmalar sonucunda keşfedilen ve PGC 1000714 katalog numarasıyla kayıtlara geçilen galaksi artık galaksinin kaşifi olan Burçin Mutlu Pakdil’e ithafen ‘’Burçin’in Galaksisi’’ olarak adlandırılıyor.
Tavuklar zekalarıyla şaşırtıyor ..... 05.01.17
ABD'de yapılan araştırma tavukların psikolojisi, davranışları ve duygularının sanıldığı gibi olmadığını ortaya koydu.

Tavukların korku, beklenti ve endişe gibi çeşitli olumlu ve olumsuz duyguları deneyimlediğini belirten bilim insanları, tavukların sanılanın aksine belirgin kişiliklere ve bazı zihinsel yetilere sahip olduğunu belirledi.
2016'ya Damgasını Vuran Teknolojik Gelişmeler ..... 05.01.17 Çöp kutusunun da akıllısı çıktı ..... 05.01.17
WASHINGTON—  Teknoloji dünyası 2016’da birçok gelişmeyle birlikte birtakım sorunlar da yaşadı. Kendi kendini süren otonom araçlar trafiğe çıkarken özel havacılık ve uzay şirketlerine ait roketlerin fırlatma
ABD'li iki girişimci, çöpe atılan ürünleri tanıyan ve mobil uygulamadaki alışveriş listesine ekleyen akıllı ürün geliştirdi. Çöp kutularına entegre edilen bu ürün, günlük yaşamda birçok kişinin hayatını kolaylaştıracak gibi görünüyor.
İnsan vücudunda yeni organ keşfedildi ..... 04.01.17
"Bağırsak askısı" ya da "mezenter" olarak isimlendirilen organın henüz işlevi ve yapısıyla ilgili detaylı bilgi elde edilemedi. Tam olarak ne işe yaradığı halen anlaşılamasa da daha önceden birkaç parçadan oluşan mezenterin aslında tek bir bilince sahip olduğu açıklandı.

Lancet Gastroenteroloji ve Hepatoloji dergisinde yayınlanan makalede, yeni bulunan organ
mezenterin tek parçadan oluşan bir organ olduğu açıklandı. Mezenter, karın zarının ikiye katlanmışı,
Görme engelliler için hayatı kolaylaştıran gözlük Aira ..... 04.01.17
Aira adlı akıllı gözlük sayesinde görme engelliler sesli yönlendirmeyle gidecekleri yere daha rahat ve güvenli bir şekilde ulaşabilecek.

Aira, Google Glass'a benzer yapısıyla dikkat çekiyor. Gözlüğün üst kısmında bir adet kamera ve mikrofon yer alıyor. Görme engelli kişi bir sorunla karşılaştığı zaman gözlüklerine dokunarak Aira’yı etkinleştiriyorlar. Daha sonra ise akıllı gözlüğün kamerası etkinleşerek görme engelliye yardımcı
Microsoft kayıp eşyalarını böyle bulacak! ..... 03.01.17
Microsoft, evinizin veya otomobilinizin anahtarını kaybettiğinizde onu bulacak bir teknoloji üzerinde çalışıyor.

Hayatın telaşı içinde anahtarlarınızı, evcil hayvanınızı ve hatta düşüncelerinizi bile kaybetmeniz mümkün. Sıkça kullandığınız bir şeyi kaybettiğinizde, koltuk araları bakmak isteyeceğiniz ilk yer olabilir. Peki bir gün, hiçbir şeyi kaybetmeyeceğimiz bir dünya olacak mı?
Dinozorların neslinin tükenmesi ile ilgili yeni iddia ..... 03.01.17
Günümüzden 66 milyon yıl önce nesilleri tükenen dinozorlar ile ilgili en bilindik teori bugün Meksika sınırları içerisinde bulunan Yucatan bölgesine çarpan meteorun bu canlıların gezegenimizdeki varlığına son verdiğiydi.

Zira bilim insanları o gün gezegenimize çarpan meteorun dünyada pek çok felaketi tetiklediğini ve bu olayların bir zaman gezegenimizin hakimi olan bu türün soyunu yok ettiği görüşünde.
2017’de uzayda neler yaşanacak? ..... 03.01.17
Uzay ile ilgilenenler için 2017 yine heyecan dolu bir yıl olacak. Cassini uzay aracı, Satürn’ün halkalarına girecek, çok sayıda meteor yağmuru ve tutulma yaşanacak. İşte 2017 yılında uzayda yaşanacaklar…

Bu yıl tüm gözler Satürn'de olacak. Cassini uzay aracının, Dünya'ya Satürn'ün halkalarını içeren muhteşem fotoğraflar göndermesi bekleniyor. 15 Eylül 2017, Cassini'nin Satürn'e yönelip bulut kuşaklarının arasına girdiği gün olacak.
Dünya'ya asteroit çarpması nasıl önlenecek? ..... 03.01.17
Yeryüzüne bir asteroit çarpması sonucunda her şeyin yok olacağına dair anlatılanları hepimiz duymuşuzdur. Böylesi bir çarpmanın etkisiyle büyük canlıları yok olması, sadece yer altında yaşayan küçük canlıların kurtulması bekleniyor.

Asteroit ya da küçük gezegen, yörüngeleri çoğunlukla Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında kalan gökcisimleri olarak tanımlanıyor.
2. Abdülhamid bilime destek vermiş ..... 29.12.16
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü ErdöI, 2. Abdülhamid'in kuduz aşısını bularak milyonlarca kişinin hayatını kurtaran Pasteur'e, çalışmaları için 10 bin frank ile Mecidiye Nişanı verdiğini söyledi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl, yaptığı yazılı açıklamada, 2. Abdülhamid Han'ın saltanatından geriye yaklaşık bin 552 eser kaldığını ifade etti.
Erdöl, şu anda ismi Sağlık Bilimleri Üniversitesi olan zamanın Mekteb-i Tıbbıye-i Şahane külliyesini
Uzaylılardan haber var! ..... 29.12.16 Bilim dünyasını değiştirecek 10 buluş ..... 29.12.16
Uzayın derinliklerindeki güneş benzeri bir yıldızdan gelen 6 yeni radyo sinyali, bilim dünyasının gündeminde.

Geçtiğimiz aylarda uzaydaki bir noktadan 10 sinyal tespit edilmişti, bilim insanları
AGeçen yılın en iyi 10 teknolojik buluşu, tıp, elektronik, fizik, kimya ve mühendislik alanlarında gerçekleştirildi.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.
Nasıl Çalışır?
Fotoğraf Makinelerinde Otofokus Nasıl Çalışır? ..... 01.12.16
Otofokus da denen kendiliğinden odaklama özelliği pek çok fotoğraf makinesinde şu ya da bu biçimde bulunuyor artık ve çektiğimiz fotoğrafların kalitesini tartışmasız yükseltiyor. Odaklama, merceği ileri geri oynatarak, film üzerine yansıtılan nesnenin en keskin ve net görüntüsünü elde etmek demek. Nesnenin kameradan uzaklığına bağlı olarak, temiz görüntü elde edebilmek için merceğin de filmden belli bir uzaklıkta olması gerekiyor. Bugün pek çok modern fotoğraf makinesinde otofokus, otomatik film avansı, otomatik flaş ve otomatik pozlandırma gibi bir dizi otomatik özelliğin bir parçası olarak fotoğraf çekmeyi alabildiğine basitleştirip, kolaylaştırıyor. Kendiliğinden odaklamanın, aktif
Astronomi
Asteroitler ve Meteoritler..... 01.11.16
Güneş Sistemi’nin oluşmasından beri çeşitli maddelerin erimesi, çarpışması ve parçalanması gezegenlerin oluşumunda önemli bir rol oynadı. Bu sürecin kalıntıları, Güneş Sistemi’nin oluşumuna tanık olan kaya döküntülerinde bulunur.

Bu göktaşları Dünya üzerindeki evrimsel süreci etkileyen olaylarla da ilişkilidir. 60 milyon yıl önce dinozorların neslinin tükenmesinin sebeplerinden biri de olabilirler.

Dünya Dışı
Meteoritler üzerine çalışmalar yapan bilim insanlarının temel amaçlarından biri de onların doğasını anlamaktır. Meteoritlerde Dünya dışından gelen katılar ve gazlar bulunur. Bilimsel deneyler bazı meteoritlerin Ay’dan ve Mars’tan
geldiğini göstermiştir. Fakat meteoritlerin çoğu asteroitler ile bağlantılıdır. Meteoritlerden alınan örnekler analiz edilir ve
Bilişim
İNTERNET OKUR YAZARLIĞI EL KİTABI...
İNTERNET İLETİŞİM KURALLARI ...
2016'nın internette en sık kullanılan şifreleri ..... 17.01.17
Bir şifre seçerken hatırlayabileceğimiz kolay bir şey olmasını tercih ederiz. Ancak güçlü olmayan şifreler internet hesaplarımızı tehlikeye sokabilir.
Peki 18atcskd2w, 1q2w3e4r veya 3rjs1la7qe gibi şifreler nasıl 2016'nın en sık kullanılan şifreler listesine girdi?
10 milyon şifreyi incelediğini söyleyen siber güvenlik şirketi Keeper'ın verilerine göre, 2016 yılında en çok kullanılan 25 şifre sırasıyla; 123456, 123456789, qwerty, 12345678, 111111, 1234567890, 1234567,
Samsung’dan rakiplerine fark atacak çift kamera patenti ..... 04.01.17
Akıllı telefonlar arasında çift kamera gittikçe yaygınlaşıyor. Son çıkan amiral gemilerin neredeyse hepsinde çift kamera yer alıyor. Samsung’un aldığı son patent ise rakiplerinin bugüne kadar yapamadığını yapıyor.

Akıllı telefon piyasasında rekabet günden güne artıyor. Son çıkan akıllı telefonların bir çoğun yer alan çift kamera özelliği genellikle geniş açılı fotoğraf çekmek için ve bir objeye odaklanarak arka kısmı
2016'da gerçekleştirilen siber saldırılar ..... 03.01.17
2016'nın son günlerinde, Rusya ile ABD arasında patlak veren diplomatik krizi tetikleyen,
Washington'ın Moskova'yı, 'ABD seçimlerini manipüle edebilecek ölçüde' bir siber saldırıyla suçlaması oldu.
ABD yönetimi, Rusya'nın, Demokrat başkan adayı Hillary Clinton'ın seçim kampanyası ekibine ait elektronik postaları sızdıran siber korsanların arkasında olduğu öne sürdü.
ABD istihbaratına göre, bu saldırı nedeniyle seçim Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın lehine değişti.
Doğa ve Çevre
ENERJİ VERİMLİLİĞİ ...
Çevre Dostu Böcek İlaçları Yolda ..... 10.01.17
WASHINGTON — 
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sivrisineklerden bulaşan Zika, sıtma ve dang humması gibi hastalıklar, her yıl birkaç milyon can alıyor. Sivrisinek öldüren böcek ilaçları ise ilaçlara dirençli böcek türlerinin ortaya çıkmasına, ekolojik sisteme faydası olan böceklerin de istenmeden yok edilmesine ve çevre kirlenmesine yol açabilir. Şimdiyse Belçika’da bir grup bilimadamı sivrisinekleri yok etmede daha doğal ve çevreci bir yaklaşım üzerinde çalışıyor.
Tüm dünyayı uyardı: Tehlikeli düzeye ulaştı! ..... 03.01.17
Kuzey Kutbu'nu yatıyla dolaşan İngiliz maceracı David Hempleman-Adams, buzullardaki erimenin tehlikeli düzeye ulaştığı uyarısında bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Sibirya, Alaska ve Grönland güzergahında  25 bin kilometrelik yolculuğunu tamamlayan 60 yaşındaki Hempleman-Adams buzullardaki erimenin ürkütücü düzeyde olduğunu belirtti.
"Bilim ve Teknik Dergisinden"  
"Türkiye Doğası"
Türkiye’nin Denizyıldızları ..... 01.12.16 Kardelenler ..... 01.12.16
Denizyıldızları derisidikenliler şubesinin üyeleridir. Şubenin diğer üyeleri denizkestaneleri, yılan yıldızları,
saçaklı yıldızlar ve denizhıyarlarından oluşuyor. Birbirinden çok farklı görünümde olmalarına karşın
Kardelenler Türkiye florası içinde
ekonomik değeri yüksek olan
soğanlı bitki türleri arasında yer alır.
Bilimsel adı Galanthus olan kardelenler
halk arasında garipçe, öksüz Ahmet, aktaş, boynu bükük, karga soğanı gibi
Türkiye Masifleri ..... 01.12.16 Tarih Öncesi Anadolu’da Derisidikenliler ..... 01.12.16
Üzerinde yaşadığımız yerkabuğunu su, gaz ve organik varlıklarla birlikte
kayaçlar oluşturur. Kayaçların mekanik
ve kimyasal özellikleri yeryüzünün
şekillenmesine ve oluşumuna doğrudan ve dolaylı olarak etki yapar. Diğer bir
Denizlerde yaşayan derisidikenlilerin tarih öncesi temsilcilerinin fosillerine günümüzde Anadolu’nun deniz kıyılarında rastlandığı gibi denizle bağı olmayan başka pek çok bölgesinde de rastlanabiliyor, örneğin Toroslar’ın en
Sağlık
'Diş çürüğü ilacı' dolguların yerine geçebilir ..... 10.01.17
Bilim insanları, dişlerin kendi kendilerini tamir edebileceğini, böylece dolgu yaptırmaya gerek kalmayabileceğini belirtiyorlar.
Londra merkezli King's College Üniversitesi'nden bir grup bilim insanı, fareler üzerinde yaptıkları deneyde, bir çeşit kimyasalın diş özündeki hücreleri harekete geçirerek, ufak çürükleri tedavi edebileceğini buldular.
Kullanılan yöntemde, biyolojik olarak çözünebilen bir sünger ilaca batırılıyor ve daha sonra diş
Odaklanmakta güçlük çekiyorsanız... ..... 03.01.17
Gün içinde odaklanmada zorluk çekiyorsanız bu ipuçları çok işinize yarayacak…

Yaşımız ilerledikçe tüm vücudumuz gibi beynimiz de yorulmaya ve eskisi gibi performans gösterememeye başlayabilir. Alıştığımız kadar hızlı ve akıllıca düşünemeyebilir veya odaklanmakta güçlük çekebiliriz.
Hatta bu etkileri görmek için çok ileri yaşlara gelinmesi de gerekmez. Günlük stres ve baskılar
Oto-Trafik
Trafik bunamaya yol açıyor olabilir ..... 05.01.17
Kanada'da yapılan bir araştırma, trafiğin bunama (demans) hastalığına neden olabileceğini ortaya koydu.

11 yılda tamamlanan araştırma için Ontario eyaletinde yaklaşık 2 milyon yetişkinle görüşüldü.
Ana yolun 50 metre yakınında yaşayan insanlarda hastalığa yakalanma oranının, 300 metre yakınında yaşayan insanlara göre yüzde 7 ile yüzde 11 arasında değişen oranlarda daha fazla olduğu belirlendi.
2016 Yılı ...
2015 Uluslararası Işık Yılı 2016 Uluslararası Küresel Anlayış Yılı
Site İçi Arama
Loading


Sitemizde bulunan Pdf. dosyalarını açabilmek için Acrobat Reader programınızın yeni sürümünü kullanmanız veya güncellemeniz gerekmektedir.