Yarışmalar


Yarışma TDK sözlüğünde

1 .     Yarışmak işi, müsabaka.
2 .     Bilgi, yetenek, güzellik vb.nde üstünlüğünü göstermek için yarışmak işi, yarış, yarışıma.
3 .     Ticarette üstünlük kazanma çabası, rekabet.

olarak açıklanmaktadır. İnsanlar, gruplar, şirketler, kurumlar, ülkeler çeşitli şekillerdeki yarışmalar, mücadeler içerisindedirler. Bu mücadele ve yarışmalar özellikleri gereği yine bireysel, grup veya uluslarası düzeyde olabilmektedir. Ülkeler ve şirketler düzeyindeki yarışma ve mücadelelerin adı rekabet kavramı ile ifade edilmekte, ülkeler bu alanlarda daha başarılı olabilmek için kalite, inovasyon, ar-ge kavramlarına ve bu kavramların temel bileşeni olan eğitim-öğretim sürecine ciddi yatırımlar yapmakta ve sonuçlarını da almaktadırlar. Bu başarılar, ekonomik başarı ve glişme düzeyinin artması ile sonuçlanmakta, ekonomik kazanımlar ise, daha iyi eğitim koşulları, daha iyi ar-ge yatırım imkanlarına dönüşebilmektedir. Bahsetiğimiz çabaları toplamı ise, daha çağdaş ve uygar uluslar düzeyinin üzerine çıkabilmek dediğimiz amaç ve hedefe uaştırmaktadır.

Bu yarışmaların veya mücadelerin, müsabakaların sonuçları, bazen bireylerin kaderlerini, bazen ise ülkelerin kaderini değiştiren sonuçlar içermektdir. Kimi yarışmaların, müsabakaların, mücadelelerin sonuçları ise, çeşitli ödüllerle sonuçlanmakta, sonuçları ise yarışma bitimiyle sona erebilmektedir. Özellikle öğrenciler arasındaki kimi yarışmalara ise, eğitsel açıdan karşı çıkılmakta, öğrenci yetenekleri veya zeka alanları konusunda yarıştırılmasının doğru olmayacağı gibi düşünceler de ifade edilmektedir.

İçerisinde yer aldığımız bugünlerde uluslarası spor yarışmalarının olduğu olimpiyatlarda, ülke olarak ise neden biz bu genç nüfusumuza rağmen daha başarılı olamadığımız konusudur. Bunu ayrıntılı ve değişik boyutlarda tartışma ve sonuçlar olarak belirtmek yerine, kısaca bu alanlarda toplumsal, devlet ve devletin gücünü oluşturan diğer imkanlar olarak ele alırsak, sürekli ve yeterli ilgi ve yatırımı bu alanlarda yapabildik mi soruyla karşılarşırız. Hayıflanmak, üzülmek doğaldır ama sonuç alacak gerekli ilgi ve yatırımları yapabilmek daha önemlidir. Çocuklarımızı çok severiz, çocuklarımız bizim herşeyimiz diyoruz, ama uygulamalarımıza baktığımızda ise, çocukların neredeyse hepsi, trafiğin olduğu alanlarda oyun oynamak zorunda kalıyorsa, sevdiğimiz çocukların hangi spor alalnında ne kadar başarılı olmasını bekleriz? Veya bir başka örnek ile, kaç okulumuzda spor salonumuz var veya salonlarımızın kaç tanesi gerşekten spro yamaya uygundur. Bir başka ifade ile devlet olarak, aileler ve toplum olarak sevgimizi nasıl göstermeliyiz, nasıl sonuçlar beklemeliyiz?

Benzer çalışmalar ise, değiştirilen İş Eğitimi programının yerine Teknoloji ve Tasarım Dersinin konulması, uluslarası rekabette, teknolojik alanda rekabet etmenin temel koşulu olan, ar-ge, inovasyon, patent, teknoloji ve ayrılmaz diğer kavramı tasarım vb. alanlarındaki eksikliğin sıkıntısını görebiliriz. Kuşkusuz bu alanlardaki sağlanacak başarı, en yalın ifadeyle en ucuz enerji diyebileceğimiz tasarruf edilen enerji (aslında ve doğal olarak her alanda tasarrufu) gibi günlük, iş hayatında ve diğer yaşam koşullarında karşılaştığı her sorunu belirtilen amaç ve hedefleri kazanmış bireyler olarak yapacağı katkı, sorun çözmedeki başarı, ülkesinin her alandaki imkan ve kabiliyetini ikiye çıkarabilecek düzeyde olacaktır. Ayrıca bilimsel, teknolojik ve ekonomik, alanlardaki başarıya katkılarını ise hepimizin bilmesi gerekir. Böyle bir amaç ve hedefe ulaşmak için ise, herkesin kendi zeka alanındaki yaratıclık ve sorun çözme yeteneğini göstermesini ve geliştirmesini sağlayarak, ilgili alanalarda başarıyı arttırmak çok önemlidir. Bu vb. nedenlerle yarışmaların, diğer bireysel ve sosyolojik faydalarının olduğunu da ayrıca belirtmeye gerek olmadığını düşünüyorum.

Burada bir parantez açarak, devletimizin okul yapma anlayışını da sorgulamamız gerekmektedir. Okullarımızın çok büyük bir çoğunluğunda İşlik veya Teknoloji ve Tasarım Atölye ve gerekli araç-gereçleri, Görsel Sanatlar Dersi için atölye, müzik sınıfları neden yoktur? Kendilerini ifade etme veya kendi zeka alanalarında veya diğer alanlarını geliştirme fırsatı için doğru ortamlar nasıl sağlanmalıdır? Bazen üzülerek ifade etmeliyim ki, devletin veya toplumun parasından veya arsalarından yine devletin ve toplumun menfaati için bu alanlarda tasarruf yapılmasın diyesi geliyor denir ya ...? Gerçekte son yıllarda okul yaptırma anlayışında değişiklikler olduğunu da inkar edemem ama, yukarıda söylediğim düşünceyi kimi zaman kızgınlıkla, kimi zaman ise üzülerek çok söylediğimi belirtmek isterim ... Ve hala, yılların hataları kolayca değişmediğinden sıkıntı devam etmektedir. Aynı yanlışı şehir planlarında da görebiliriz. Okullar, parklar için ayılmış alanları incelediğinizde ne yazık ki farklı bir sonuca ulaşamıyoruz. Çok daha korkunç olanı diyebileceğimiz konu ise, ekilebilir çok güzel tarlalar, üstelik sulanabilir özelliklerine rağmen, kaç katlı deprem-inşaat mantığınada da uymayan binalarla doldurulmuş ... Bu kadarına da ne denir?

Yarışmalar, site amaçları çerçevesinde site izleyenlerine, öğrencilere yarışmalar hakkında bilgi vermek, ilgili alanlarda katılmak isteyenlere çalışmalarında yardımcı olmak amaçlanmıştır. Ayrıca kolaylık olması için, yarışmalar iki bölüm halinde sunulmuştur... Yarışma koşullarında başvurularda herhangi bir katılımcı özelliği aranmadığı halde kimi yarışmalarda ise, eğitim düzeyi gibi özellikler aranmaktadır... Bu nedenerle, her iki bölümün incelenmesinin yararlı olacağından, özellikle öğrencilere önerilir...