Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

Bulmaca 4


Bulmaca, zaman olarak aylık yayınlanması planlanmıştır.Bulmacada ortaya çıkabilecek hatalar, ilgili iletişim adresinden iletilirse sevinirim. Yarışma bölümü, bulmacayı eksiksiz olarak ilk tamamlayan ve adresime gönderen okulumuz öğrencisi ile sonlanacaktır. Bulmaca severlerle birlikte öğrencilerime başarılar dilerim. Geçmiş tarihli bulmacaların cevapları Arşiv bölümündedir...>>>>>>>
Not...: Bulmacada iki hata tespit edildi ve düzeltildi.


SOLDAN SAĞA:

1.
Bir organizmanın kopan ya da yaralanan doku parçasının yeniden büyümesi./ Fransız doğa bilimci.
2. Avrupa kıtasından Akdeniz’e uzanan  bir yarımada./ Tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir biçiminde ambar./ Bir düzlemin odak denen sabit bir noktadan ve doğrultman denen sabit bir doğrudan eşit uzaklıktaki noktalarının geometrik yeri, yarı kübik.
3. Düz veya kıvrımlı her çeşit yumuşak kumaş vb. maddeden yapılan başlık./ Gereksiz, yersiz, boş./ Tersi, tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk./ Belli bir konuda ileri sürülen bir görüşün sorgulanamaz, tartışılamaz gerçek olarak kabul edilmesi.
4. Tersi,  Söylenen sözleri söylendiği kadar çabuk yazmaya elverişli, kısa ve yalın işaretlerden oluşan yazı yöntemi./Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey./ Yer kabuğunu oluşturan kayaçların, başta akarsular olmak üzere türlü dış etmenlerle yıpratılıp yerinden koparılarak eritilmeleri veya bir yerden başka bir yere taşınması olayı, aşınma, aşınım,/  Klavyeli büyük ve küçük borulardan yapılmış, körüklerden elde edilen havanın bu borulardan geçmesiyle değişik ses tonları verebilen, genellikle kilise çalgısı,
5. Alt, aşağı./Tersi,  İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf./Net’in sessizleri./Bir ajansın kısaltma harfleri./Paris’te ünlü bir kule./
6. Kişinin; düşüncelerinin, duygularının ve arzularının, dünyayı kendi algılayış biçimine göre belirlenmesidir./O gösterme sıfatı./Tersi, İngilizce’de otomobil, otobüs, uçak./Daha kötü, çok kötü anlamında bir sözcük.
7. Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz./  Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı./ Havada bulunan su buharı./Bir cetvel.
8. Atom numarası 76 olan, 5027 °C'de kaynayan, 3050 °C'de eriyen, mavi renkte, platin filizlerinde bulunan çok kırılgan bir element./ Nitelik./Tersi, Gericilik./
9. Fas'ta işlenen yumuşak bir çeşit keçi derisi./Bir mevsim./Zar kanatlılardan, bal ve bal mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek./ Bir sayı.
10. Dağ oluşumu./ Yapılarda döşeme gereci olarak kullanılan plastik madde./Gelecek.
11. Tersi,  Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü, ilgeç./ Orta Asya'da konumu Kazakistan sınır bölgesi, Rusya (Sibirya), Moğolistan ve Çin'e kadar varan sıra dağlar./Bir erkek ismi./Tersi, Nobelyum elementinin simgesi./
12. Çok tanrılı dinlerde tapınılacak nesne./Kuzey Koreli, 2000 Yaz Olimpiyatları'nda bayanlar 58 kg kategorisinde yarıştı ve toplamda 220.0 kg kaldırarak gümüş madalyanın sahibi olan haltercinin ön adı./ Konuşmada art arda gelen kelimelerden birincisinin sonundaki ünsüzün, ikincisinin başındaki ünlüye ses bakımından bir hece oluşturacak biçimde bağlanarak söylenmesi, bağlama./Titan elementinin simgesi.
13. İtalya'nın Roma şehrinde bulunan, Hıristiyanlık dininin Katolik mezhebinin yönetim merkezi olan devlet./Haberci, haber veren kimse./ İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe.
14. İplik, sicim, tel vb. ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü./ ABD’nin yüz ölçümü en büyük, nüfus yoğunluğu en az olan eyaletidir./ Bir işi yapmak, harekete geçmek için duyulan ve bireyin engelleyemeyeceği kadar güçlü istek, içtepi.
15. Bir yere çarpma, incitme veya vurma sonucu vücudun herhangi bir yerinde oluşan çürük./ Gerçeğe ulaştırıcı güçlü seziş./ M.Ö. 300 sıralarında yazdığı 13 ciltlik yapıtıyla ve kendi adıyla matematik dünyasına kazandırdığı terimlerle ünlü olan İskenderiyeli Matematikçi.
16. Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri./ Kişisel duyguların ilham yolu ile coşkulu ve etkili anlatımı./Yüreklendirmeye yarayan bir seslenme sözü, yaşa.
17. Bu tercihi belirten işaret, söz veya yazı./ Ballıbabagillerden, karşılıklı küçük yapraklı, beyaz, pembe, kırmızı başak durumunda çiçekleri olan ve çiçeği baharat gibi kullanılan, odunsu saplı, kokulu bir bitki./Eskişehir Sanayi Odasının simgesi harfler./ Mercan adası.
18. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşmasını simgeleyen harfler./  Atom numarası 77, atom ağırlığı 193,1, yoğunluğu 22,4 olan ve platin filizlerinde bulunan değerli bir elementin simgesi./ Sayma, saygı, ağırlama, itibar etme./   Toprak üstündeki bölümleri odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler.
19. Atom numarası 4, atom ağırlığı 9,013, yoğunluğu 1,84 olan, 2970 °C'de eriyen, zümrüt vb. taşların birleşiminde bulunan, havanın etkisine karşı ince bir oksit tabakasıyla kaplı elementin simgesi./ İnsan sevgisine dayanan bir görüşü geliştirmiş ve Anadolu’da tasavvuf akımının ve Türkçe şiirin öncülerindendir./Tersi, Anavatanı ABD’nin Arizona ve Kaliforniya eyaletleri ile Meksika’nın Sonora Çölü olan ve daima yeşil olan, 100 ila 200 yıllık ömre sahip çalı formunda stratejik bir çöl bitkisidir.
20. 1623-1662 yılları arasında yaşamış aynı zamanda matematikçi olan Fransız düşünürü./Amerikan Ulusal Haber alma örgütü./Tersi, İtalya'nın kuzeyinde yer alan geniş ve verimli ova./  Atom numarası 28, atom ağırlığı 58,71, yoğunluğu 8,9 olan, gümüş parlaklığında, demir sertliğinde, kolay işlenebilen ve kolayca tel durumuna getirilebilen bir elementin simgesi.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01                                        
02                                        
03                                        
04                                        
05                                        
06                                        
07                                        
08                                        
09                                        
10                                        
11                                        
12                                        
13                                        
14                                        
15                                        
16                                        
17                                        
18                                        
19                                        
20                                        


YUKARIDAN AŞAĞI :

1. Hücrede protein sentezini gerçekleştiren organel./ İsteklendirme, güdüleme.
2. Yüz kısım kauçuğun otuz iki kısım kükürtle işlenmesinden elde edilen plastik madde./Ülkemizde bir dağ ismi./  Harman savurmakta kullanılan, çatal biçiminde, tahtadan tarım aracı.
3. Dilimizde daha çok sinema alanında kullanılan bu söz "bir filmde emeği geçenlerin adlarını, filmin yapımıyla ilgili bilgileri içine alan ve filmin başında (bazen sonunda) sunulan liste" anlamındadır./Tersi, Türk azınlığa karşı zorla asimilasyon politikası uygulayarak 1989 baharında Türkiye'ye doğru büyük bir göç akınının başlamasına neden olan Bulgaristan eski başbakanı./  Atom sayısı 56, yoğunluğu 3,78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir elementinin simgesi./ Şapka yerine kullanılan, kırmızı, kalın çuhadan yapılmış, tepesinde püskülü olan, silindir biçiminde başlık.
4. Tersi, turpgillerden, yaprakları salata olarak yenen baharlı bir bitki./Tersi,  Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare./ İçinde oje bulunan./  Tersi, Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu./
5. Genellikle işlemelerde kullanılan, gümüş görünüşünde ve parlaklığında olan iplik vb./Tersi,  Yankı./Bir hidroelektrik santrali ve barajımızın ismi./
6. Avrupa Uzay Ajansı./ Türk mitolojisinde önemli bir rol oynayan efsanevi bir dişi kurtun ismi./  Açık, ortada, meydanda, herkesin içinde yapılan./Tersi,  Atom numarası 71, atom ağırlığı 175 olan, iterbiyumun çözüşmesi ile oluşan, renksiz tuzlar veren, henüz uygulama alanı olmayan çok ender bir elementin simgesi.
7. RNA (rRNA) ve proteinlerden oluşmuştur ve hücrenin protein sentez yerlerine verilen addır./ Tersi, boya ve türevleri olarak da ilaç yapımında kullanılan organik bileşik./ Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş durumunda olması.
8. Hz. Ali yanlısı olma durumu./Türkiye’nin uluslararası trafikte simgesi harfler./  Atom sayısı 14, atom ağırlığı 28,09, yoğunluğu 2,34 olan, 1420 °C'de eriyen, endüstride geniş ölçüde kullanılan ve doğada oksijenden sonra en bol bulunan elementin simgesi./Tersi, Kur'an'ın yüz on dört bölümünden her biri./
9. Bazı yemeklerin üzerine dökülen, domates, baharat vb. şeylerle yapılan karışım./ Bayağı kesirlerde birimin kaç eşit parçaya bölünmüş olduğunu gösteren sayı./Tersi, Bir tehlike veya tehlike düşüncesi karşısında duyulan kaygı, üzüntü.
10. Enstitü, enstitüsü./Bir nota./ Buğdaygillerden, en çok hayvan yemi olarak yetiştirilen otsu bitki./Tersi, çekme, sürükleyerek götürme.
11. Fırsatçılık./Tersi, kırmızı./ Elementleri altına çevirmek isteyen bir iş alanı, simya.
12. Tersi,  Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey arasında veya parça ile bütün arasında bulunan bağıntı, nispet, rasyo./ Beniz kelimesi ile birlikte, "yüz rengi" anlamında ikileme oluşturan bir söz./Tersi, özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı./Tersi, yaban hayvanlarının kendilerine yuva edindikleri kovuk./ İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla.
13. Tersi, Portekiz'e bağlı olan Atlas Okyanusu'nun ortasındaki takımadalar topluluğudur./ Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu./Rehberli Araştırma Merkezi./  Şaşma, hatırlama, sevinme, acıma, üzülme, kızma vb. duyguların anlatımına güç kazandıran söz./Tersi, Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne.
14. Tersi, Sibirya'nın güneyinde, Irkutsk Oblast ve Buryatya arasında yer alır Irkutsk şehrinin yanında yer alan Dünyanın en derin gölü./Bir erkek ismi./Tersi, Tutsak
15. Avrupa Birliği./ Kölelik, tutsaklık, esirlik./Alfabemizin ilk harfi./Tersi, harman dövme makinesi.
16. Tersi, kasların kemiklere yapışmasını sağlayan yapılar./ Birbirine bağlanmak istenen ağaç veya demir parçalarının üzerinde hazırlanmış olan deliklerden geçirilerek ucuna somun takılıp sıkıştırılan iri başlı vida./Tersi, İsa peygamberin doğum tarihinin öncesini anlatır./
17. Telefon konuşmasına başlarken kullanılan bir seslenme sözü./ İnsanda bulunan, bir şey yapabilme yeteneği, meleke./ Çok etkili, coşkun, genellikle kişisel duyguları dile getiren edebiyat./ Tersi, Kökeni Çin ve Japonya'ya uzanan, protein değeri bakımından zengin bir tür fasulye.
18. Üzeri petek biçiminde, arasında krema bulunan, bisküviye benzer tatlı, hafif bir yiyecek./ Atletizmle uğraşan kimse, atletizmci.
19. Şubat ayında birer hafta arayla havada, suda ve toprakta oluştuğu sanılan sıcaklık yükselişi./Döneç./Değeri bin ton olan kütle birimi.
20. Serumda meydana gelen antikor./ Hücre bilimi.

...................................... BAŞARILAR DİLERİM ......................................