Bu sayfadaki içerik, Adobe Flash Player'ın daha yeni bir sürümünü gerektiriyor.

Adobe Flash player Edinin

Bulmaca 6


Bulmaca, zaman olarak aylık yayınlanması planlanmıştır.Yarışma bölümü, bulmacayı eksiksiz olarak ilk tamamlayan ve adresime gönderen okulumuz öğrencisi ile sonlanacaktır. Bulmaca severlerle birlikte öğrencilerime başarılar dilerim.Geçmiş tarihli bulmacaların cevapları Arşiv bölümündedir...>>>>>>>
Not...:
Bulmacada ortaya çıkabilecek hatalar, ilgili iletişim adresinden iletilirse sevinirim.

SOLDAN SAĞA:

1. Çanakkale Zaferini yaratanlarla birlikte anılan ve 18 Martta  hepimizin en içten duygularla katıldığı önemli günün adı./ Tekerleğin dingil üzerindeki fren mekanizması.
2. Ana atom olarak azota sahip olan organik bileşikler ve fonksiyonel gruplara verilen ad./Marmara bölgesinde bulunan bir ova/nehir adı./ At, eşek, öküz vb. yük hayvanlarının tırnaklarına çakılan, ayağın şekline uygun demir parçası
3. Tersi, C2H6 bileşimli, renksiz, kokusuz, görünmez; kok fırını gazı ile doğal gaz bileşiminde bulunan, hidrokarbonların parafin dizisinin ikinci bileşiği olan gaz./ Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimlerin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak ve gemilerde kullanılan cihaz./Ege Üniversitesinin kısaltması./ Kartalgillerden, ava alıştırılabilen küçük bir yırtıcı kuş, akkuş (Accipiter nisus).
4. Atom numarası 40, atom ağırlığı 91,22, yoğunluğu 6,25, siyah toz biçiminde bir element./ Atom sayısı 56, yoğunluğu 3,78 olan, doğada en çok baryum sülfat ve baryum karbonat olarak bulunan, havada çabuk oksitlenen, gümüş renginde, katı ve basit bir elementin simgesi./ Tapınak./ Şehzadelerin özel eğitmenlerine verilen ad./
5. Anadolu Ajansının kısaltması./  Bitki, hayvan ve insan genlerinin yapısını, görevini ve bir dölden diğerine nasıl aktarıldığını inceleyen bilim./  Siyasi otoritenin genellikle miras yolu ile bir kişinin üzerinde toplandığı devlet düzeni veya rejim, tek erklik./
6. Koyun, kuzu vb. hayvanların çıkardığı ses./ Atom numarası 2, yoğunluğu 0,13 olan, havada az miktarda bulunan soy gazlardan birinin simgesi./ Yenecek kadar olgun olmayan (meyve), olmamış./ Atom numarası 50, atom ağırlığı 118,7, yoğunluğu 7,29 olan, 232 °C'de eriyen, gümüş beyazlığında, kolay işlenebilen, yumuşak bir elementin simgesi./ Düz bir yüzey üzerine fotoğraf, gazete kâğıdı, ve benzeri nesnelerin yapıştırılmasıyla ve bazen boya ile de karıştırılarak uygulanan bir resimleme tekniğine verilen ad./ Atom numarası 102 olan radyoaktif elementin simgesi./
7. Tersi, Doğu Karadeniz bölgesine özgü yelkenli bir tür kıyı teknesi./  Anlam bakımından birbirleriyle ilgili cümleleri birbirine bağlayan bir söz./  Atom numarası 88, atom ağırlığı 226,05 olan, 700 °C'de eriyen, 1898 yılında Pierre Curie ve eşi tarafından bulunan, soğukta suyu ayrıştıran, ışın etkinliği çok bir elementin simgesi./  Âlime yakışan.
8. Atom numarası 11, atom ağırlığı 22,990, yoğunluğu 0,971 olan, 97,5 °C'de eriyen, deniz ve kaya tuzlarında, doğada birleşik olarak çok yaygın bulunan, beyaz, parlak, mum gibi yumuşak bir elementin simgesi./ Tersi, Herhangi bir kuvvet alanında, belli bir düzlemin belli bir bölümünden./ geçtiği varsayılan güç çizgileri, seyelan./ Arapça mavi./ Tersi, sır./ Tropikal bölgelerdeki denizlerde bütün yıl süresince düzenli esen rüzgârın adı.
9. Tersi, Atom numarası 51, atom ağırlığı 121,76 olan, 630 °C'de eriyen, haddede veya çekiç altında işlenemeyen, çoğunlukla basım harfleri alaşımında kullanılan, mavimtırak beyaz renkte bir elementin simgesi./ Yağ bezlerinin deri üzerinde oluşturduğu iltihaplı sivilce./ Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambiyo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, eşya saklayan ve ticaret, sanayi, ekonomi alanlarında çeşitli etkinliklerde bulunan kuruluş./  Tersi, düşünce.
10. Gülgillerden, ılıman iklimlerde yetişen bir meyve ağacı./ Tersi,  geçirmezliği sağlamak için sıkıştırılmış iki yüzey arasına yerleştirilen, genellikle kauçuk ve kurşundan yapılan ince parça./ Atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir element./ Atom sayısı 10, atom ağırlığı 20,2, yoğunluğu 0,7 olan, sıvı durumuna getirilmiş havadan elde edilerek ışık araçlarında kullanılan, havada pek az olarak bulunan, asal gazlar sınıfından bir elementin simgesi.
11. 100 m² değerinde yüzey ölçü birimi./ Atatürk’ün babasının adı./ Tersi, Konuşanın temel olarak aldığı bir şeyden daha uzak olan yer veya şey, mavera./ Tersi, Türk alfabesinin beşinci harfinin adı, okunuşu.
12. Su altı savunma timlerine verilen ad./ Ortalama 15° sıcaklıkta yaşayan bitkiler, ılıkçıl./ Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar.
13. Tersi,  Borç ödemede güvenilir olma durumu./ Yağmurdan, güneşten korunmak için yapılan ve arkası bir duvara verilen çatı./  Gelecek.
14. Bir derneğe, bir çalışmaya yardım sağlamak amacıyla genellikle açık havada satış yapılarak gelir sağlanan toplantı./ İşaret, alamet./Tersi, Avrupa Birliği./ Bir geyik çeşidi.
15. Dünya’nın uydusu./ Tersi, Yunanistan’da  bir yarımada./ M.Ö. 356-323 yıllan arasında yaşayan ve 20 yaşında hükümdar olan Makedonya kralı/ Takımın kısaltması.
16. Tersi, Bir şeyin geçtiği veya önce bulunduğu yerde bıraktığı belirti, nişan, alamet, emare./ Motorlu taşıtlarda dönme veya sürtünme etkilerini azaltmak, aşınmayı ve enerji yitimini önlemek için göbeklerdeki yataklara yerleştirilen, çoğunlukla çelikten, küçük yuvarlak./ Tersi, Hava basıncı birimi./ Tersi,  Gemilerde türlü işlerde kullanılan bir tür demir halka.
17. Bir kimyasal tepkimeye sebep olan ve onu hızlandıran, çoğunlukla protein yapısında olan organik madde./ Toplama, bir araya getirme./ Köpek./ Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama./ Tersi, Bir düzlemin başka bir düzlemle veya bir doğru ile kesişmesinden doğan ara kesit.
18. Tek veya çok sesli olarak yazılmış bir müzik eserini seslendirmek için bir araya gelen topluluk./ İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili./ Yılın on iki bölümünden her biri./ Ayrıntılarıyla anlatılan olay.
19. Yazım./  Zamanın bölünemeyecek kadar kısa olan parçası, lahza./ Atom numarası 45, atom ağırlığı 102, 91, yoğunluğu 12,33 olan, 1970° C'de eriyen, gümüş renginde, sert, kırılgan bir elementin simgesi./ Lak ile cilalanmış.
20. Tersi, Karadeniz kıyısında yer alan, tarihi ve turistik güzellikleri  ünlü şirin bir liman ilçemiz./ Yararlı, iyi, güzel işler.


  01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01                                        
02                                        
03                                        
04                                        
05                                        
06                                        
07                                        
08                                        
09                                        
10                                        
11                                        
12                                        
13                                        
14                                        
15                                        
16                                        
17                                        
18                                        
19                                        
20                                        


YUKARIDAN AŞAĞIYA :

1. Motorlu taşıtlarda motorun yükünü azaltarak güç aktarma organlarına veren, arabanın istenen hızda hareket etmesini sağlayan dişliler topluluğu./ Japon intihar pilotlarına verilen ad./ Tersi, elektrik idaresinin kısaltması.
2. Manyetik rezonans görüntüleme tekniğine verilen ad./ Büyükler, devlet büyükleri, ileri gelenler./ Devinme işi, hareket.
3. Liste başı./ Atom numarası 38, atom ağırlığı 87,63, yoğunluğu 2,6 olan, 771 °C'de eriyen, doğada bazı maden filizlerinde bulunan sarı bir elementin simgesi./ Baş, kafa./ Atom numarası 3, atom ağırlığı 6,94, yoğunluğu 0,55 olan, 180 °C'de eriyen, gümüş parlaklığında, bilinen en hafif elementin simgesi./
4. 1571 yılında Osmanlı devleti ile Haçlı donanması arasında yapılan deniz savaşı./ Yan yana sıralanmış deliklerden her biri üflendiğinde ayrı notada sesler çıkaran küçük ağız çalgısı, mızıka, armonik.
5. Türk lirası./ İlmiye sınıfının yüksek derecesinde bulunan devlet görevlisi./ Atom numarası 42, atom ağırlığı 95,94 olan, 617 °C'ye doğru eriyen, gümüş beyazlığında, kırılgan, türlü çeliklerin alaşımına giren element.
6. Bir çoğul eki./ Tersi,  atom numarası 12, atom ağırlığı 24,30, yoğunluğu 1,7 olan, gümüş renginde, parlak bir alevle yanan, çok hafif bir elementin simgesi./ Beyaz./ Tersi, en kalın erkek sesi./ Bilgisayarda dosya sıkıştırma çeşitlerinden birinin uzantısı.
7. Tersi, belirti, iz, ipucu./ Meşhur Türk tarihçisi ve vakanüvisidir./ Bir nota./ Fransa'da 30,59 gr, İngiltere'de 28,349 gr ağırlığında bir ağırlık ölçüsü birimi.
8. Yoğunluk ölçer./ Tersi, Atom numarası 17, atom ağırlığı 35,5 olan, normal sıcaklıkta gaz durumunda bulunan, halojenlerden bir elementin simgesi.
9. Çöküntü hendeği./  Kışla, garnizon ve bazı kuruluşların girişi./ Tersi,  Magnezyum elementinin simgesi.
10. Tersi, derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı./ Proteinlerden yapılmış, hücrenin protein sentez yerleri./ Gök.
11. Tersi, bir yüzeyde boy sayılan iki kenar arasındaki uzaklık, genişlik, boy, uzunluk karşıtı./ Tersi, Sözleşme./ Tersi, M.Ö 814 yılında, Tunus yarımadasında kurulmuş olan bir Fenike Kolonisidir.
12. Azotlu besinlerin vücutta yanmasıyla oluşan, erimiş bir durumda idrarla dışarı atılan azotlu madde./Tersi, Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan ince ve kısa tahta çubuk./ Tersi, Atom   numarası 30, atom ağırlığı 65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, tutya./İngilizce  Avrupa Birliği./ Bir Doğu Afrika ülkesi olan Eritre, doğudan Kızıldeniz, güneyden Cibuti, güneybatıdan Etiyopya, kuzeyden ve kuzeybatıdan ise Sudan'la çevrili olan ülke.
13. Gülgillerin örnek bitkisi (Rosa)./ Din işlerini devlet işlerine karıştırmayan, devlet işlerini dinden ayrı tutan./ Bir noktanın uzaydaki yerini belirtmeye yarayan çizgilerden biri
14. Tersi, bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça./ Cıvanın herhangi bir madenle birleşerek yaptığı alaşım, amalgam./ Atom numarası 25, atom ağırlığı 54,93, yoğunluğu 7,39   olan, 1244 °C'de eriyen, doğada oksit durumunda bulunan, çeliği sertleştirmek için kullanılan,  çok  sert ve kırılgan bir elementin simgesi./  Atom numarası 105, atom ağırlığı 262 olan, 25 °C'de katı olduğu, gümüş renginde veya gri renkte olduğu tahmin edilen, kaliforniyum ile azot atomlarının reaksiyonu sonucu elde edilen yapay bir elementin simgesi.
15.   Benzeşim, benzeşme./ Atom numarası 32, atom ağırlığı 72,6, yoğunluğu 5,46 olan, 937,4 °C'de eriyen, kalay ve silisyumu andıran, az rastlanan bir elementin simgesi./ Erovizyon şarkı yarışmasını da düzenleyen Avrupa Yayın Birliği  simgesi harfler./ Bir bayan ismi.
16. Çürümekte olan karbonlu maddelerden çıkan, havada sarı bir alevle yanan, renksiz bir gaz, bataklık gazı (CH4)./ Tersi, Rehberlik Araştırma Merkezi./ Tersi, Anlayış, seziş, sezgi./   Atom  numarası 33, atom ağırlığı 74,91, yoğunluğu 5,7 olan, atmosfer basıncı altında 450 °C'de süblimleşen, maden filizlerinde çok yaygın bulunan, metal görünümünde basit element, sıçanotu, zırnık
17.   Analiz yapan cihaz, aygıt veya organ./   Deha sahibi kimse, dâhi.
18.   Çağı geçmiş, çağa uymaz, eskimiş./ Dekartçı.
19.   İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık./  Çanakkale iline bağlı ilçelerden biri./  Bir sanat, bir bilim, bir meslek dalında kullanılan yöntemlerin hepsi.
20.   Gösteriş, göz kamaştırma./ Ephedraceae familyasından Ephedra adlı bir cins bitkinin çeşitli türlerinden elde edilen bir alkoloiddir./ Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, fevk, alt karşıtı.


...................................... BAŞARILAR DİLERİM ......................................