Kuşaklar ...


7. SINIF


KUŞAK: YAPIM

ODAK NOKTASI : ÜRETİYORUZ
KAZANIMLAR ETKİNLİKLER AÇIKLAMALAR
1. Yaşamındaki sorunların farkına varır.
2. Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik araştırma yapar.
3. Araştırmalardan elde ettiği sonuçları analiz ederek sorunu
tanımlar.
4. Sorunun çözümüne yönelik öneriler sunar.
5. Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirler.
6. Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirir.
7. Taslak tasarım önerisini geliştirmeye yönelik araştırma
yapar.
8. Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği
tasarımın yapısını ve özelliklerini belirler.
9. Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri deneyerek
belirler.
10. Tasarımın yapım resmini çizerek açıklar.
11. Tasarımın yapım aşamalarını planlar.
12. Tasarımını yaptığı plana göre gerçekleştirir.
13. Tasarımın değerlendirmeye yönelik ölçütlerini belirler.
14. Tasarımı belirlediği genel özelliklere göre değerlendirir.
15. Tasarımı değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik önerileri
gerekçeleriyle sunar.
16. Tasarım sürecinde yaşadıklarını günlüğüne kaydeder.
17. Tasarım sürecinde yaşadıklarını sınıfla paylaşır.
18. Kendine olan güvenini ve yaratıcılığını çözüm sürecinde sergiler.19. Çözüme yönelik özgün ürünler tasarlamaya kararlı olur
 
Bu etkinliğin amacı;
öğrencilerin ürüne yönelik
tasarım sürecini
sorgulayarak fark
etmelerini, bu süreci
yaşamlarındaki benzer
sorunların çözümünde
kullanabilmelerini
sağlamaktır. Bu amaçla
öğrenciler hayatlarında
sorun ve ihtiyaçları ifade
etmeleri, bunların
çözümüne yönelik fikirler
geliştirmeleri ve bunları
gerçekleştirecek
çalışmalar yaptırmaktır.
Bu etkinlikler bu tabloda
yer alan kazanımların
tamamına yönelik
hazırlanmıştır
[!] “Üretiyorum” etkinliği bireysel olarak gerçekleşt.
[!] Öğrenciler tasarıma yönelik düşüncelerini
ifade etmede cesaretlendirilir.
[!] Tasarım etkinliği süreçlerini köreltecek ifade
ve davranışlardan kaçınılır.
[!] Öğrencilere tasarımı gerçekleştirmeye
yönelik yeterli süre verilir.
[!] Öğrencilere tasarımlarını gerçekleştirme
sürecinde rehberlik edilir.
[!] Öğrenciler çalışma ortamının düzenlenmesi
ve iş güvenliği hakkında bilgilendirilir.
[!] Yapılacak tasarımlarda artık malzeme
kullanması sağlanır.
 
[!] İşliklerin yetersiz kaldığı durumlarda
öğrencilerin çevrenin imkânlarından
yararlanmalarına fırsat verilir.
[!] Öğrenciler özgün ve işlevsel tasarımlar
geliştirmeleri konusunda cesaretlendirilir.
[!] Tasarıma yönelik fikirler yapıcı olarak eleştirilir.
[!] Öğrenciler çizimlerinde, çizim amaçlı yazılım
programl. kullanmal. konus. serbest bırakılır.
?? “Nasıl Üretelim?”
[!] Çizim amaçlı yazılım kullanılarak çizilen
resimler serbest elle yapılan çizimle
kıyaslanmaz.


7. SINIF YAPIM KUŞAĞI UYGULAMA - DEĞERLENDİRME SÜRECİ


Hayatındaki sorunları, gözlemlerini dikkate alarak listelemiştir.
Gerçekleşebilirliği dikkate alarak sorunlardan birini çözmek üzere belirlemiştir.
Belirlediği sorunu açıklamaya yönelik yeterli araştırmalar yapmıştır.
Sorunu tanımlamaya yönelik soruları açıkça cevaplamış ve sorunla ilişkisini kurmuştur.
Çözümün taşıması gereken genel özellikleri belirlemiştir.
Genel özelliklerini belirlemede tasarımın taşıması gereken nitelikleri ve sınırlılıkları dikkate almıştır.
Çözüme yönelik taslak tasarım önerisi geliştirmiştir.
Taslak tasarım önerisinde ayrıntılara ve yapılabilir olmasına dikkat etmiştir.
Sorunun çözümüne yönelik birden fazla önerileri sunmuş ve bunlardan birisini geliştirmek üzere seçmiştir.
Geliştirmek istediği tasarım önerisini belirlemedeki gerekçelerini açıklamıştır.
Belirlediği tasarım önerisini geliştirmeye yönelik kapsamlı araştırma yapmış ve tasarım önerisini geliştirmede kullanmıştır.
Tasarımını nasıl gerçekleştirebileceğini, yapımında kullanacağı araç, gereç, teknik ve yöntemlere yönelik  araştırmalar yapmıştır.
Araştırma sonuçlarını test etmiştir.
Günlüğüne aktarmıştır.
Araştırma sonuçlarını göz önüne alarak gerçekleştireceği tasarımın yapısını ve özelliklerini netleştirmiştir.
Tasarımında kullanacağı yöntem ve teknikleri ayrıntılı olarak listelemiştir.
Yaptığı çizim araştırmalarını yansıtmaktadır.
Tasarımın yapım resmi boyut bakımından gerçekleştirilebilir niteliktedir.
Araç ve gereç seçimi tasarımı gerçekleştirmeye uygundur.
Tasarımının yapım süreci tüm ayrıntıları düşünülerek planlanmıştır.
Tasarımı belirlediği planlamaya bağlı kalarak gerçekleştirmiştir.
Tasarımını değerlendirmek üzere ölçütler belirlemiştir.
Tasarımı, belirlediği genel özelliklere göre değerlendirmiştir.
Yaptığı değerlendirme sonucunda ürünün beklentileri karşılayan ve karşılamayan boyutlarını ortaya koymuştur.
Yaptığı değerlendirme sonucunda üründeki yenilik, farklılık ve ayırt edilebilirlik özelliklerini ortaya koymuştur.
Tasarımını değiştirmeye ve geliştirmeye yönelik yeni ve özgün düşünceler önermiştir.
Tasarım sürecini ayrıntılı olarak yazmış ve yaşadıklarını sınıfla paylaşmıştır.
Tasarım sürecinin tanıtılması için uygun bir yöntem seçilmiştir (sunu, poster vb.).
Tercih edilen tanıtım yöntemi görsel materyallerle, kısa notlar ile anlaşılır ve zengin hâle getirilmiştir.