Yapım Kuşağı Formları


Pazarlanabilir Hâle Getirme

Reklam öykü panosu :

İsteyen öğrenci, reklam senaryosundan
yola çıkarak öykü panolarını hazırlar. Bu
panolar, senaryonun ayrı kâğıtlarda
basit çizimlerle anlatılmasıyla
oluşturulur.

Panolarda, ürünün
tüketicinin zihnine yerleşmesi için logo,
marka ve slogan vurgulanır.

 

 

 

Adı ve Soyadı Sınıf / Numarası Etkinlik Adı Tarih


Kaynak .... :
1. Teknoloji ve Tasarım Dersi Programı
2. http://reklamfuryasi.blogcu.com/bir-televizyon-reklami-nasil-yapilir/4157688