TÜRK DÜNYASI
 • Türk Dünyası Ana Sayfa
 • Kurtuluş Savaşı Ana Sayfa
 • Amerikan Basınında Türk Kurtuluş Savaşı
 • Kurtuluş Savaşı Komutanları
 • Şefik Avni Özüdoğru
 •  

  Türk Dünyası adlı bu bölüm, güncellenmeye devam edecektir ... Bu çalışmada da objektiflik, bilimsellik, geçerlilik, güvenirlik özelliklerine sitenin tamamında olduğu gibi özen gösterilecektir. Dolayısıyla içerik geliştirme ve güncelleme, değiştirilme işlemleri bu kapsamda düşünülmelidir. Ayrıca bu bölümde de, diğer bölümlerde olduğu gibi, hiçbir ideolojik, siyasi vb. düşüncelerin etkisi altında kalmadan düzenlemeye özen gösterilecektir.
  ....: Vizyon 21.Yüzyıl :....

   

   

   

  Kurtuluş Savaşı Komutanlar

  Şefik Avni Özüdoğru  Şefik Avni Özüdoğru, (d. 1886, Samsun - ö. 3 Temmuz 1960, Samsun), Türk Asker ve Belediye Başkanı.

  Hüseyin Avni Bey’ in oğludur. İlk öğrenimini Samsun'da, Türk ve Fransız mekteplerinde yaptı. Çok iyi İngilizce, Fransızca ve Almanca biliyordu. 1901 yılında İstanbul'daki Mühendishâne-i Berrî Hümâyun'a girdi ve buradan 1 Eylül 1903 yılında İstihkâm Teğmeni olarak mezun oldu. 1904 yılında Üsteğmen oldu. Harp Akademisi'ni, 26 Eylül 1906 tarihinde bitirdi. 1909-1911 yılları arasında Almanya'da meslekî eğitim ve öğrenim gördü. Balkan Savaşı başlayınca yurda döndü ve Erkânı Harp Mektebi"nde öğretmenliğe başladı. 1. Dünya Savaşı başlayınca da Erzurum Müstahkem Mevkii Erkânı Harp Reisliği'ne tâyin edildi; 1915 yılında Binbaşı oldu. 31. ve 17. Tümenlere kumanda etti. 1917 yılında Galiçya 4. Kolordu Erkânı Harp Reisliği'nde 46 ve 19. Tümen Komutanlıklarında bulundu. 1918 yılında Yarbay oldu. Mütareke sonrası Samsun bulunan 15. Tümen’e kumandan olarak tayin oldu. 1919 yılında Kurtuluş Savaşına katıldı. Bu görevde iken "Karadeniz Mıntıkası Örfi İdare/Sıkıyönetim Kumandanı" olarak vazifelendirildi. Bu görevde iken Pontusçu Çetelere karşı Milis/Oymak Teşkilâtlarını kurdu.  Ankara Hükümeti'ne katılması dolayısıyla İstanbul bulunan Kürt Mustafa ve Saray Mahkemeleri tarafından gıyabında idama mahkûm edildi. 1921 yılında, emekliliğini istedi. Daha sonra Samsun'da çıkarılan Aks-ı Seda gazetesini yönetti. 1924 yılına kadar Samsun Belediye Başkanlığı yaptı. 1930 yılında Serbest Fırka Samsun İl örgütünü kurdu. Parti kapatılınca siyasi hayattan çekildi. 1946 yılında Demokrat Parti Samsun Ocak Şubesini kurdu. Parti yöneticileri ile anlaşmazlığa düşünce istifa ederek siyasi hayattan çekildi. Samsun'da bulunan Esentepe Kışlasına adı verilmiştir.

  Eserleri

 • Keşif
 • Topçuların Ağır Eğitimi


 • Nişan ve Madalyaları

 • Mecidi Nişanı 4. sınıf
 • Prusya Demir Haç
 • Avusturya-Macaristan Askeri Liyakat Madalyası (Avusturya-Macaristan)
 • Avusturya-Macaristan Demir Taç Nişanı (Avusturya)
 • İstiklal Madalyası

 • Kaynak....:
  http://tr.wikipedia.org/wiki
  http://www.bakisarisakal.com/Unutulan%20kahramanlar.pdf